05. 11. 2021.

Подели:

Отвореним разговором до бољих решења

У Управи царина Србије 4. новембра 2021. године одржан је састанак са представницима пословног удружења ''Транспорт и логистика'' током кога су разматрана конкретна питања која за сектор шпедиције представљају изазов.

Скуп је отвориo Слободан Томић, координатор за спровођење царинских процедура у Сектору за царинске поступке, који је нагласио да је Управа царина отворена за комуникацију са пословном заједницом, јер је њен главни приоритет да привреди олакша пословање и омогући да се, у оквирима законских могућности, пронађу што боља решења за ефикасније спровођење царинских поступака.

Представници асоцијације ''Транспорт и логистика'', предвођени председником Славољубом Јевтићем, су надлежнима у Управи царина током састанка представили неке од недоумица са којима се сусрећу њихови чланови у свакодневном раду, а за које верују да би у сарадњи са Управом царина могле лакше да се реше.

Преко пута себе су имали заинтересоване и стручне саговорнике, јер су у име Управе царина састанку присуствовали представници свих организационих јединица које прате области на које су се питања пословног удружења односила.

''Ми ослушкујемо захтеве привреде, као и обим посла које царинске испоставе имају, па у складу са тим организујемо рад и планирамо будућа унапређења царинских поступака, свесни тога да је наша улога да омогућимо привреди да развије пуни потенцијал и постане конкурентна на глобалном тржишту'', нагласио је Слободан Томић и додао да и овај сусрет у Управи царина говори о спремности да се додатно ради на унапређењу комуникације између Управе царина и представника привреде.

''Привредници добро знају да нема лаких и брзих решења, да је процес усаглашавања прописа и правила понашања са онима који важе у развијеном свету дуг и понекад болан, али исто тако знамо да заједно са институцијама попут Управе царина можемо да лоцирамо проблеме и да у духу међусобног поштовања и сарадње лакше пронађемо потенцијална решења'', нагласио је Славољуб Јевтић, председник асоцијације ''Транспорт и логистика''.

Развој спољнотрговинског, логистичког и транспортног потенцијала Републике Србије, заједнички је циљ пословних удружења и државних институција које у том процесу треба да пруже конкретну подршку, а Управа царина Србије ће наставити да чини све што је у њеној моћи да се привреда заштити од било каквог нелегалног и неизвесног поступања које би могло да успори стварање европских услова пословања којима сви тежимо.